Angajari

ANUNȚ ANGAJARE

Asociația pentru Formare angajează personal pentru „Casa Experimentelor”!

Contractul este „full - time”, iar programul de lucru este de 8 ore/zi în timpul săptămânii și 10 ore/zi în week-end. Se acordă cele 2 zile libere consecutive săptămânale conform programului stabilit la început de lună astfel încât un week-end pe lună este liber. Salariul are o componentă fixă și una variabilă în funcție de implicarea în susținerea workshop-urilor, câștigurile lunare putând dubla salariul de încadrare.

 • Ghid (studii medii) / Șef tură (studii medii)

o    Însoțește persoane sau grupuri de persoane în vizita în Casa Experimentelor.

o    Descrie experimentele și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.

o    Susține show-uri demonstrative în expoziție și în workshop

o    Supraveghează siguranța vizitatorilor și a exponatelor

o    Răspunde la întrebările vizitatorilor

o    Dezvoltă de relații constructive şi de colaborare cu alte persoane şi le menține lor de-a lungul timpului

o    Îngrijește şi curăță exponatele arondate astfel încât întotdeauna să arate bine

o    Anunţă șeful de tură dacă vreun exponat prezintă defecţiuni sau alte aspecte ce conduc la o funcţionare defectuoasă

o    Șeful de tură supervizează activitatea tuturor angajaților din tura respectivă, asigurându-se că fiecare își îndeplinește corect sarcinile (Recepție, Ghizi)

o    Șeful de tură răspunde de preluarea încasărilor zilei și depunerea acestora.

o    Șeful de tură îndeplinește și atribuțiile ghidului.

Profilul candidatului:

·         Auto-control, păstrarea emoțiilor în echilibru, controlarea nervilor, şi evitarea comportamentului agresiv, chiar şi în situații dificile

·         Postul necesită a fi plăcut cu ceilalți şi demonstrarea unei atitudini tolerante şi cooperante

·     Cunoștințe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru clienți şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienților, întrunirea standardelor de calitate a serviciilor, şi evaluarea satisfacției clienților

·        
Cunoașterea experimentelor și a fenomenelor prezentate, noțiuni de bază de fizică, chimie, biologie, matematică

·         Comunicativitate, spirit de echipă

·         Organizare foarte bună, punctualitate, respectarea obligațiilor

·         Integritate

·         Abilități de leadership

Doritorii pentru acest post pot trimite CV si scrisoare de intenție pe adresa office@casaexperimentelor.ro, iar cei selectați vor fi invitați la interviu.

Recepționist (studii medii)

   • Efectuează încasările, conform Tarifelor
   • Colectează impresiile vizitatorilor în registrul special
   • Atașează / Verifică atașarea brățărilor doveditoare a plății
   • Prezintă regulamentul
   • Asigură completarea declarației pe proprie răspundere de către adulții însoțitori
   • Trimite email-uri pentru invitarea la Casa Experimentelor
   • Trimite email-uri pentru reamintirea vizitei rezervate
   • Sună persoanele care au efectuat rezervări
   • Ține evidența brățărilor consumate
   • Efectuează încasări pentru obiectele vândute din magazin
   • Numără și predă Șefului de tură încasările la finalul zilei
   • Răspunde la telefon și oferă informațiile necesare

Profilul candidatului:

   • Cunoștințe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru clienți şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienților, întrunirea standardelor de calitate a serviciilor, şi evaluarea satisfacției clienților
   • Prezență agreabilă, comunicativitate, spirit de echipă
   • Organizare foarte bună, punctualitate, respectarea obligațiilor
   • Integritate

 

Pentru aceste posturi cunoașterea limbii engleze este obligatorie.

Doritorii sunt rugați să trimită scrisoare de intenție și CV prin email, la adresa office@casaexperimentelor.ro, până pe data de 20.11.2016. Doar cei selectați vor fi contactați pentru interviu.


 • Specialist în relaţii publice* – 1 post (studii superioare) 

o    Planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la asociaţie, serviciile oferite, rolul nostru în cadrul comunităţii.

o    Derulează activităţi de fundraising, pregăteşte şi susţine întâlniri cu potenţiali donatori / sponsori

o    Comunicarea cu persoane din afara organizaţiei, reprezintă organizaţia în faţa clienţilor, publicului, autorităţilor sau altor persoane din exterior.

o    Observarea, recepţionarea şi obţinerea din surse diverse a informaţiilor necesare

Profilul candidatului:

 •   Cunoştinţe legate de producţia media, tehnicile şi metodele de comunicare şi diseminare. Aceasta include metode alternative de informare şi divertisment prin intermediul mediilor scrise, verbale şi audio-vizuale
 • Cunoaşterea principiilor şi metodelor pentru expunerea, promovarea şi vânzarea produselor şi/sau serviciilor. Aceasta include strategia şi tacticile de marketing, demonstraţii privind produsele, tehnici de vânzare şi sisteme de control al vânzărilor.
 • Cunoştinţe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru clienţi şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienţilor, întrunirea standardelor de calitate a serviciilor, şi evaluarea satisfacţiei clienţilor.
 • Comunicativitate, spirit de echipă
 • Organizare foarte bună, punctualitate, respectarea obligaţiilor
 • Integritate
 
Contractul de munca este „full time”, program de 8 ore/zi. Pentru acest post cunoaşterea limbii engleze este obligatorie.

Doritorii sunt rugaţi să trimită  CV prin email, la adresa office@casaexperimentelor.ro, până pe data de 30.08.2016. Doar cei selectați vor fi contactați pentru interviu.