Casa experimentelor


Casa Experimentelor este primul centru ştiinţific non-profit din România şi răspunde problemelor legate de declinul interesului elevilor faţă de ştiinţă, învăţare, oferind oportunitatea de învăţare extraşcolară într-un mediu informal. Este o grupare de exponate ştiinţifice instalate permanent, realizate în scopul de a învăţa despre ştiinţă în timp ce vizitatorii se „joacă” cu ele.  Este de fapt un centru ştiinţific cu un concept inovativ de învăţare despre ştiinţă într-un mod informal. 
 
Conceptul de bază al Casei Experimentelor este de a valorifica tendinţa copiilor de a se juca, mai mult decât de a citi. Experimentele interactive variate crează contextul în care va fi posibilă experimentarea personală a fenomenelor şi explorarea unor situaţii noi şi de a pune întrebări. De fapt, principiul este de „a învăţa făcând” într-o manieră distractivă. 

Obiectivele Casei Experimentelor sunt:
  • Obiectivul general de dezvoltare – Nivel crescut al educaţiei în România
  • Obiectivul 1 – Interes crescut pentru ştiinţă şi cultură în rândul tinerilor  
  • Obiectivul 2 – Întărirea capacităţii şi structurii organizaţiilor româneşti implicate în educaţie 

Casa Experimentelor s-a înființat printr-un proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul a avut o durată de 18 luni și s-a derulat în perioada 01.01.2015 - 30.06.2016. 

Grupurile ţintă sunt formate  din populaţia şcolară cu vârsta mai mare de 3 ani (grădiniţă, şcoală, liceu, profesori şi educatori), familii din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Strategia noastră este dată de conceptul „Ştiinţă pentru toţi”.