Angajari

ANUNȚ ANGAJARE

Asociația pentru Formare angajează personal pentru „Casa Experimentelor”

Candidaturile se primesc pe tot parcursul anului

Aplică ACUM!


Ghid (studii medii) - 1 post
Contractul este „full - time”, iar programul de lucru este de 8 ore/zi în timpul săptămânii și 10 ore/zi în week-end. Se acordă cele 2 zile libere consecutive săptămânale conform programului stabilit la început de lună, astfel încât un week-end pe lună este liber. Salariul are o componentă fixă și una variabilă în funcție de implicarea în susținerea workshop-urilor, câștigurile lunare putând dubla salariul de încadrare.

o    Însoțește persoane sau grupuri de persoane în vizita în Casa Experimentelor.

o    Descrie experimentele și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.

o    Susține show-uri demonstrative în expoziție și în workshop

o    Supraveghează siguranța vizitatorilor și a exponatelor

o    Răspunde la întrebările vizitatorilor

o    Dezvoltă relații constructive şi de colaborare cu alte persoane şi le menține de-a lungul timpului

o    Îngrijește şi curăță exponatele arondate astfel încât întotdeauna să arate bine

o    Anunţă șeful de tură dacă vreun exponat prezintă defecţiuni sau alte aspecte ce conduc la o funcţionare defectuoasă

o    Șeful de tură supervizează activitatea tuturor angajaților din tura respectivă, asigurându-se că fiecare își îndeplinește corect sarcinile (Recepție, Ghizi)

o    Șeful de tură răspunde de preluarea încasărilor zilei și depunerea acestora.

o    Șeful de tură îndeplinește și atribuțiile ghidului.

Profilul candidatului:

·         Auto-control, păstrarea emoțiilor în echilibru, controlarea nervilor şi evitarea comportamentului agresiv, chiar şi în situații dificile

·         Postul necesită a fi plăcut cu ceilalți şi demonstrarea unei atitudini tolerante şi cooperante

·       Cunoștințe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru clienți şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienților, întrunirea standardelor de  calitate a serviciilor şi evaluarea satisfacției clienților

·        
Cunoașterea experimentelor și a fenomenelor prezentate, noțiuni de bază de fizică, chimie, biologie, matematică, constituie avantaj

·         Comunicativitate, spirit de echipă

·         Organizare foarte bună, punctualitate, respectarea obligațiilor

·         Integritate

·         Abilități de leadership

Doritorii pot trimite CV și scrisoare de intenție pe adresa office@casaexperimentelor.ro, iar cei selectați vor fi invitați la interviu. Candidaturile se primesc pe tot parcursul anului.

Recepționist (studii medii) - 1 post
Contractul este „full - time”, iar programul de lucru este de 8 ore/zi în timpul săptămânii și 10 ore/zi în week-end. Se acordă cele 2 zile libere consecutive săptămânale conform programului stabilit la început de lună, astfel încât două week-end-uri pe lună sunt libere. 

   • Efectuează încasările, conform Tarifelor
   • Colectează impresiile vizitatorilor în registrul special
   • Atașează / Verifică atașarea brățărilor doveditoare a plății
   • Prezintă regulamentul
   • Asigură completarea declarației pe proprie răspundere de către adulții însoțitori
   • Trimite email-uri pentru invitarea la Casa Experimentelor
   • Trimite email-uri pentru reamintirea vizitei rezervate
   • Sună persoanele care au efectuat rezervări
   • Ține evidența brățărilor consumate
   • Efectuează încasări pentru obiectele vândute din magazin
   • Numără și predă Șefului de tură încasările la finalul zilei
   • Răspunde la telefon și oferă informațiile necesare

Profilul candidatului:

   • Cunoștințe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru clienți şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienților, întrunirea standardelor de calitate a serviciilor şi evaluarea satisfacției clienților
   • Prezență agreabilă, comunicativitate, spirit de echipă
   • Organizare foarte bună, punctualitate, respectarea obligațiilor
   • Integritate

Pentru acest post cunoașterea limbii engleze este obligatorie.

Doritorii sunt rugați să trimită scrisoare de intenție și CV prin email, la adresa office@casaexperimentelor.ro, iar cei selectați vor fi contactați pentru interviu. Candidaturile se primesc pe tot parcursul anului.

Tehnician mentenanță (studii medii) - 1 post
Contractul este „full - time”, iar programul de lucru este de 8 ore/zi în timpul săptămânii. 

o    Inspectarea echipamentelor, structurilor sau materialelor pentru a identifica sursa erorilor sau alte probleme sau defecte.

o  Îndeplinește sarcini cu caracter tehnic care ajută în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și echipamentului mecanic și electric

o    Analizarea informațiilor şi evaluarea rezultatelor pentru a alege soluțiile cele mai bune şi pentru a rezolva problemele.

o    Răspunde de buna funcționare a exponatelor care includ mecanisme și circuite electrice

o    Remediază în cel mai scurt timp defecțiunile minore

o    Anunță furnizorul în cazul unui defect major și se asigură că exponatul are avertizările necesare pentru a nu fi manevrat de către vizitatori. Se îngrijește de remedierea cât mai rapidă și re-punerea în funcțiune a exponatului

o    Asigură mentenanța spațiului expozițional ca întreg

Profilul candidatului:

   • Cunoașterea mașinilor şi instrumentelor, inclusiv proiectarea acestora, utilizările, repararea şi întreținerea.
   • Cunoștințe legate de aplicațiile practice ale științei ingineriei şi tehnologiei. Aceasta include aplicarea principiilor, tehnicilor, procedurilor şi echipamentelor la proiectarea şi producția diverselor bunuri şi servicii.
   • Cunoștințele legate de tehnicile de design, instrumentele şi principiile implicate în producția planurilor tehnice, a schițelor, desenelor şi modelelor.
   • Cunoașterea aritmeticii, algebrei, geometriei, aritmeticii, statisticii, şi aplicării acestora.
   • Comunicativitate, spirit de echipa
   • Organizare foarte buna, punctualitate, respectarea obligatiilor
   • Integritate


Doritorii sunt rugati
 să trimită scrisoare de intentie si CV prin email, la adresa office@casaexperimentelor.ro, iar cei selectati vor fi contactati pentru interviu. Candidaturile se primesc pe tot parcursul anului.

APLICĂ ACUM!